Nadační fond ACS

Nadační fond ACS

Nadační fond AC Sparta Praha podporuje bývalé hráče klubu, kteří se ocitli v tíživé životní situaci (zdravotní komplikace, nedostatek finančních prostředků). Založen byl v roce 2013 k výročí 120 let od vzniku klubu.

Tato dlouhá klubová historie a společenská odpovědnost nás zavazuje k podpoře nejen bývalých hráčů, ale také podpoře a rozvíjení komunitních projektů. Fotbal v dnešní době přesahuje autové čáry a 90 minut hry na trávníku a jedním z jeho úkolů je i být společensky prospěšný.

AC Sparta Praha prostřednictvím svého Nadačního fondu nejen, že může, ale také chce být součástí komunity, která existuje okolo fotbalového klubu.

Nadační fond za 5 let své činnosti rozdělil mezi žadatele celkem 2 081 000,- Kč a dohromady už tak pomohl 29 bývalým hráčům.

Správní a dozorčí rada Nadačního fondu AC Sparta Praha je složena z bývalých hráčů, zaměstnanců a osobností klubu a veřejného života. Naplňování poslání Nadačního fondu tak garantují takové osobnosti jako Václav Mašek či Vladimír Táborský nebo Jan Jiráň.

Nadační fond poskytuje finanční a materiální podporu bývalým hráčům AC Sparta Praha. O udělení finanční pomoci svobodně rozhoduje správní rada Nadačního fondu AC Sparta Praha.

Veškerá činnost Nadačního fondu, přehled výdajů a příjmů, je transparentně zveřejňována v každoroční výroční zprávě o činnosti Nadačního fondu. Výroční zprávy jsou přístupné zde:

Sparťani sobě!

Příjmy Nadačního fondu jsou tvořeny především dary fotbalového klubu AC Sparta Praha, dary aktivních hráčů a finančními prostředky z dalších aktivit klubu jako jsou např. dražby vstupenek, fundraisingové akce a charity game.

Dalším zdrojem příjmů jsou dary fyzických a právnických osob, které je možné následně odečíst od základu daně dle platné legislativy.

Staňte se dárcem a pomáhejte také vy. Počítá se každý příspěvek, protože každá koruna pomáhá.

Informace pro dárce

Na bankovní účet Nadačního fondu AC Sparta Praha vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pod číslem 2108416971/2700 je možné zasílat příspěvky v jakékoli výši.

Každý dárce může odečíst dary na veřejně prospěšné účely od základu daně.

Rádi všem dárcům Nadačního fondu AC Sparta Praha vystavíme potřebné potvrzení.

Žádost o potvrzení daru pro odpočet od základu daně stáhnete níže. Vyplněný dokument poté zašlete e-mailem na adresu nadacnifond@sparta.cz, nebo poštou na adresu Nadačního fondu AC Sparta Praha.

Nadační fond AC Sparta Praha
Stadion Letná
Milady Horákové 1066/98
170 00 Praha 7
  • ŽÁDOST O POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DARU - FO 143 kB
  • ŽÁDOST O POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DARU - PO 139 kB

Pro více informací o možnostech, jak podpořit Nadační fond AC Sparta Praha, kontaktujte správní radu Nadačního fondu na nadacnifond@sparta.cz.

Informace

Založení: 2013
Zřizovatel: AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Správní rada: Irena Smetanová (předseda), Vladimír Táborský, David Bičík
Dozorčí rada: Tomáš Křivda (předseda), Jaroslav Bartoň, Jan Jiráň, Daniel Křetínský, Marek Šmejkal

Kontakt

Nadační fond AC Sparta Praha
Stadion Letná
Milady Horákové 1066/98
170 00 Praha 7 Email: nadacnifond@sparta.cz
Bankovní spojení: 2108416971/2700