Vstupenky

Vstupenky

 

Vstupenky na Baník

Sparta s ohledem na aktuální pravidla pro konání sportovních akcí (možnost naplnit až 10 procent kapacity stadionu) otevírá Generali Česká pojišťovna Arenu pro permanentkáře i na ligu. Až 1200 držitelů sezonních vstupenek si bude moct rezervovat na ticketportal.cz lístek na víkendový zápas proti Baníku Ostrava. (neděle 9. 5., 19:30). Přednostně si vstupenky mohou registrovat fanoušci, kteří nenavštívili pohárový zápas se Slavií! Do rezervace se mohou zapojit i členové Sparta Clubu!

Pravidla rezervace vstupenek na ligový zápas s Baníkem:

 • Musím mít permanentku na sezonu 2020/2021. 
 • Od čtvrtka 6. 5. od 12.00 hodin si za manipulační poplatek 5 Kč rezervuji sedadlo (volná místa budou zobrazena přímo v systému, permanentkáři nevybírají své tradiční sedadlo). Přednost budou mít ti, kteří si v systému zarezervují místo dříve. Rezervace od 12:00 do 14:00 bude otevřena jen permanentkářům, kteří nenavštívili pohárový duel se Slavii!
 • Ve 14:00 se rezervace pozastaví, od 14:15 znovu začne a vstupenku už si budou moci rezervovat všichni permanentkáři, tedy i návštěvníci pohárového duelu se Slavii! Tato fáze potrvá do 16:00.
 • V 16:00 se rezervace pozastaví a od 16:15 si svůj lístek budou moci zerezervovat i členové Sparta Clubu a samozřejmě i dál všichni permanentkáři!
 • Uděluji klubu souhlas s využitím systému vstupenky tzv. „na jméno“. Vstupenka s uvedením jména musí být předložena u vstupu společně s dalšími dokumenty.
 • Beru na vědomí, že v příštím domácím zápase budou mít v rezervačním systému přednost permanentkáři, kteří se z kapacitních důvodů nedostali do hlediště na derby a na Baník.
 • Rezervace vstupenek bude přes Ticketrportal zde

Oproti pohárovému duelu tentokrát nenabízíme možnost testování zdarma na Letenské pláni!

Zde najdete seznam odběrových míst v celé ČR i s dostupnými časy a možností rezervace.

 

Jaké podmínky musím splnit při vstupu do Generali Česká pojišťovna Areny?

 • Musím mít vytištěnou vstupenku (nikoli na displeji v mobilu).
 • Mám předem vyplněný a vytištěný formulář.  – . Poskytuji klubu souhlas s uchováním formuláře po nezbytně nutnou dobu. Veškeré údaje budou zpracovávány v souladu s pravidly práce s osobními údaji GDPR.
 • Předložím občanský průkaz, nebo cestovní pas. Dítě do patnácti let v doprovodu rodiče se může prokázat rodným listem, či například kartičku pojišťovny, nebo průkazem MHD.
 • Nechám si u vstupu změřit teplotu.
 • Předložím jeden z těchto dokumentů:

Laboratorní PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin s negativním výsledkem.

Laboratorní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin s negativním výsledkem. Test musí být proveden v certifikovaném odběrovém místě.

Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Lékařskou zprávu o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (14 dní). Potvrzení obsahuje údaj, že od prvního pozitivního antigenního testu, nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

!!!Klub při vstupu do Generali Česká pojišťovna Areny neuznává výsledek domácího samotestu!!! 

Vstupenku není možné vyměnit, nebo vrátit. A to ani v případě pozitivního testu.

V případě, že fanoušek nebude mít k dispozici vytištěnou vstupenku, doklad totožnosti a covidový dokument (jméno na dokumentu se musí shodovat s jménem na vstupence a občanským průkazem/pasem) nebude do areálu vpuštěn.

Před vstupy 1, 2 a 3 budou kontrolní stanoviště a návštěvníci stadionu postupně projdou těmito kroky:

 1. Předložení dokladu totožnosti
 2. Odevzdání vyplněného dotazníku
 3. Měření teploty
 4. Předložení negativního testu
 5. První předložení vstupenky
 6. Divák bude viditelně označen (páska nebo razítko)

Následně návštěvníci přejdou přímo ke vstupu na stadion a tam je čeká:

 1. Druhé předložení vstupenky
 2. Divák ukáže pásku nebo razítko
 3. Bezpečnostní prohlídka
 4. Návštěvník vchází na stadion

Jaká pravidla musím dodržovat na stadionu?

 • Po celou dobu pobytu na stadionu mám ústa a nos zakrytá respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Sedím na sedadle, které mám na vstupence. Mezi jednotlivými fanoušky musí být vždy dodržen rozestup minimálně jednoho sedadla, stejně jako rozestup jedné řady.

Jsme rádi, že můžeme fanoušky, i když za dodržování přísných opatření, přivítat zpátky na Letné. Při dodržování všech pravidel máme šanci, že se na stadion dostane postupně ještě více fanoušků. Buďte proto ohleduplní a mějte respekt k ostatním na stadionu.

AC Sparta Praha vs FC Baník Ostrava AC Sparta Praha vs FC Baník Ostrava

AC Sparta Praha vs FC Baník Ostrava

FORTUNA:LIGA, 31. kolo Generali Česká pojišťovna Arena, 19:30

Pokladny v den utkání

 • Pokladny otevírají 2 hodiny před utkáním.
 • Prodej vstupenek pro domácí fanoušky zajišťují pokladny  a 2-3, pro hostující fanoušky pak pokladna 5.
 • Na pokladnách můžete platit platební kartou.

Ceny vstupenek 2020/21

Sektor I. kategorie II. kategorie III. kategorie
Modrý 690 470 350
Žlutý 590 390 310
Červený 490 290 240
Sektor I. kategorie II. kategorie III. kategorie
Sektor domácí vlajkonoši D36 - D33 490 290 240
Dětská permanentka ( Mini Kids Club, Kids Club a Junior Club) 100 100 100

 

Klikněte na příslušný sektor pro zobrazení fotografie s výhledem na hřiště

H88 H87 H86 H85 H84 H83 H76 H75 H74 H73 H72 H71 H62 H61 H60 H59 H58 H57 H44 H43 H42 H41 H40 H39 H38 H37 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22 H21 D92 D91 D90 D89 D82 D81 D80 D79 D78 D77 D70 D69 D68 D67 D66 D65 D64 D63 D56 D55 D54 D53 D52 D51 D50 D49 D48 D47 D46 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D30 D29 A19 A18 A17 A16 A11 A10 A9 A8 Vip A1-horni A2-horni A5-horni A6-horni A1-dolni A2-dolni A3 A4 A5-dolni A6-dolni Vip-lounge A20

Ke stažení

 • Ceník vstupenek na sezonu 2020/21 Soubor: 1.1 MB
 • Návštěvní řád Generali Česká pojišťovna Areny Soubor: 119.38 KB
 • Obecné obchodní podmínky Soubor: 93.88 KB