Ligová fotbalová asociaceFORTUNA:LIGA

SLO

SUPPORTER LIAISON OFFICERS

SLO, neboli kontaktní osoby pro fanoušky, jsou mostem mezi aktivními fanoušky a klubem a pomáhají zlepšit dialog mezi oběma stranami.
SLO informují aktivní skupiny fanoušků o příslušných rozhodnutích učiněných vedením klubu a druhým směrem komunikují názory fanoušků vedení klubu. Zároveň zprostředkovávají i komunikaci s dalšími aktéry zapojenými do organizace fotbalových zápasů na domácím utkání i venkovních stadionech. Práce SLO je během na dlouhou trať a je závislá na informacích, které obdrží od vedení klubu i od fanoušků, a důvěryhodnosti, kterou si neustále buduje u obou stran. Většina aktivních SLO v české lize i v zahraničí pochází přímo z tribuny, kde si historicky budovali vztahy a nyní je jejich úkolem posunutí fanouškovské kultury na další úroveň.
Daniel Peterka
Daniel Peterka

SLO (Supporter Liaison Officer)

Sledovat na platformě X

Historie SLO

Pozice SLO se začala zavádět už v 90. letech v německých klubech, později se jako jedno z preventivních opatření rozšířilo i do dalších zemí. Na základě dobrých zkušeností a doporučení odborníků i mezinárodních fanouškovských organizací byla v roce 2010 povinnost zřídit pozici SLO zanesena jako jeden z licenčních požadavků pro kluby účastnící se soutěží UEFA. Postupnou implementací, koordinací a školením SLO v jednotlivých zemích byla pověřena organizace Football Supporters Europe (FSE).
Ligová fotbalová asociace podporuje koncept SLO ve snaze kultivovat prostředí na fotbalových stadionech. Vnímá potřebu komunikovat napříč fanouškovským hnutím, rozvíjet servis pro příznivce ligového fotbalu a nastavit standardy profesionální práce s fanouškovskou komunitou běžné ve vyspělé fotbalové Evropě. V roce 2017 proto byla povinnost zřídit pozici SLO adaptována i do licenčních požadavků na profesionální kluby v Česku, přičemž některé kluby tuto pozici dobrovolně zavedly už předtím (Sparta tuto pozici do své struktury oficiálně zanesla již během roku 2013).
Ligová fotbalová asociace ve spolupráci s FSE a UEFA zajišťuje školení a koordinaci klubových SLO a pořádá pro ně semináře za účasti zahraničních i domácích expertů.

Spolupráce s FSE

Dalším významným krokem bylo zapojení LFA do mezinárodního projektu LIAISE, iniciovaného organizací FSE, který navzájem skrz stáže, inspekce a výměnné pobyty propojuje členské asociace a kluby. Spolu s českou Ligovou fotbalovou asociací byly do projektu LIAISE zapojeny fotbalové a ligové asociace z Bulharska, Portugalska, Francie, Švédska a Polska, ale i národní a celoevropské fanouškovské organizace. Na utkání Sparty si přijeli vzít inspiraci zástupci klubů, jako jsou například Montpellier, Borussia Dortmund, Odense BK nebo Brighton.