Ligová fotbalová asociaceFORTUNA:LIGA

K ochraně životního prostředí

Ochranou životního prostředí chceme minimalizovat jeho znečišťování a poškozování, které mají negativní dopad na naši planetu a celkově tak snížit naši uhlíkovou stopu. S ohledem na naše postavení a společenskou zodpovědnost chceme jít příkladem a zodpovědně pracovat v oblasti efektivity zdrojů a úspory nákladů. V této oblasti děláme malé kroky, kdy je již běžnou praxí třídění odpadu na stadionu na Letné a také i v tréninkovém centru na Strahově, které se týká nejen fanoušků, ale i zaměstnanců Sparty. Vratné kelímky jsou u nás samozřejmostí. Do budoucna chceme množství odpadu ještě snížit a více pracovat s materiály, které jsme již vyprodukovali. Zaměříme se na znovu využívání věcí, recyklování a využívání odpadových produktů.