Ligová fotbalová asociaceFORTUNA:LIGA

Whistleblowing

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů pro společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.
 
Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.:
Jan Foltýn
tel.: +420 734 743 077
e-mail: jan.foltyn@epet.cz
Adéla Zuzánková
tel. +420 604 296 784
e-mail: zuzankova@sparta.cz
E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.
 Oznámení lze podat:
  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.
 
Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy
 
Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.