Partnerské školy

Partnerské školy

Anglo – německá obchodní akademie, a.s. (ANOA)

Ve školním roce 2009/10 uzavřela AC Sparta Praha fotbal a.s. (Sparta), dohodu o spolupráci s Anglo – německou obchodní akademií, a.s. (ANOA), Bělohorská 171, 169 00 Praha 6 – Břevnov (obor M – Ekonomika a podnikání, specializace Sportovní management), v rámci sportovních tříd Sportovních center mládeže.

ANOA speciálně upravila rozvrh výuky tak, aby umožňoval fotbalistkám a fotbalistům účast na dopoledních tréninkových jednotkách, dovoluje jim organizačně propojit náročné studijní a sportovní povinnosti.

ANOA navazuje na přípravu hráčů Sparty v ZŠ Marjánka, Bělohorská 52, 169 00 Praha 6 – Břevnov, s níž také Sparta těsně metodicky spolupracuje v rámci sportovních tříd.

Více o Anglo – německé obchodní akademii najdete zde.

Kontakty

Mgr. Lenka Boušková
sociálně-organizační pracovnice
Tel.: +420 233 028 527
Mobil: +420 724 330 139
Email: bouskova@sparta.cz
Email
Mgr. Miroslav Krieg
trenér SCM
Tel.: +420 233 028 530
Mobil: +420 603 449 411
Email: krieg@sparta.cz
Email
Adresa
Bělohorská 171, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Sportovní třídy při ZŠ Marjánka

V podobném duchu fungují i sportovní třídy na úrovni základní školy. V rámci školní docházky mají žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy o 3 hodiny týdně. Z toho 2 hodiny jsou věnovány speciální fotbalové přípravě a jedna hodina regeneraci. Tuto speciální přípravu vede stejně jako u SCM profesionální trenér, který je zárukou kvalitní tréninkové přípravy.

Žáci mohou být zařazeni do systému ST od 6. třídy až po ukončení základní školní docházky v 9. třídě.

AC SPARTA PRAHA fotbal, a.s. spolupracuje se základní školou Marjánka na Bělohorské ulici 52/417, která svou polohou v blízkosti Tréninkového centra mládeže na Strahově naprosto vyhovuje potřebám klubu i hráčů.

Veškeré informace o ST a zařazení hráčů do sportovních tříd můžete získat u hlavního trenéra ST


Kontakty

Mgr. Tomáš Kabelák
Vedoucí sportovních tříd
Mobil: +420 605 975 775
ZŠ Marjánka Web: www.zsp6.cz/
Email: info@zsmarjanka.cz
Email
Adresa
Bělohorská 52, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Škola dívčího fotbalu

Sparta se snaží zapojovat do vzdělávacího programu, který propojuje školu s fotbalem, nejen chlapce. Klub navázal spolupráci se ZŠ Na Smetance – tato základní škola nabízí unikátní fotbalové třídy pro dívky. ZŠ Na Smetance disponuje velmi dobrou vybaveností (nedávno prošla celkovou rekonstrukcí), nabízí vstřícnost k potřebám mladých fotbalistek a podmínky pro rozvoj výkonnostního sportu. Škola je navíc velmi dobře dostupná, neboť sídlí v centru města, několik minut od přestupní stanice metra Muzeum.

Výuka ve speciálních dívčích fotbalových třídách probíhá ve vazbě na tréninkový plán. Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na všestrannou i specializovanou pohybovou přípravu pod vedením odborníků. Pro mladší ročníky (1.-5. třída) je zajištěn kompletní program od 6.30 až do 17.00 hodin. Talentované dívky mají rovněž možnost kontinuálního přechodu na partnerskou střední školu.

ZŠ Na Smetance

PaedDr. Hana Vítová
ředitelka školy
Tel.: +420 222 250 799
Tel.: +420 222 251 261
Email: skola@nasmetance.cz
Email
Eva Haniaková
trenérka ženských mládežnických týmů
Mobil: +420 602 964 768
Email: haniakova@seznam.cz
Email
Adresa
Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Sparťanská školka

Při výchově těch nejmenších fotbalistů a fotbalistek spolupracuje AC Sparta Praha s Foxíkovou mateřskou školou Smart Fox.

Cílem naší školky je všestranný rozvoj vybraných talentovaných dětí jak po sportovní tak i vzdělávací stránce za účelem plynulého přechodu pohybově nadaných dětí do navazujících mládežnických týmů fotbalového klubu AC Sparta Praha.

U dětí jsou pod dohledem vybraných a kvalifikovaných trenérů rozvíjeny pohybové dovednosti tak, aby se dále mohly všeobecně sportovně rozvíjet, popřípadě zařadit do navazujících mládežnických družstev a úspěšně rozvíjet své fotbalové schopnosti. Tým pedagogů pak rozvíjí ostatní dovednosti dětí za účelem jejich připravenosti na nastávající školní docházku.

Web mateřské školky Smart Fox najdete na www.foxikovaskolka.cz.

Kontakty

Adresa
Loutkářská 2324/2, 169 00 Praha 6