Sparťanská fotbalová školička

Sparťanská fotbalová školička

Sparťanská fotbalová školička (SFŠ) je rozsáhlý projekt pro nejmenší děti. Cílem SFŠ je umožnit dětem ve věku 3-6 let pravidelný pohyb v místě jejich bydliště. Budovat u dětí vztah k našemu klubu i ke sportu obecně a v neposlední řadě rozvíjet jejich sportovní a pohybové kvality.

KROUŽKY v mateřských školách pro předškolní děti

Předškolní dítě může rodič přihlásit do kroužku v mateřské škole v rámci svého bydliště. Aktuální nabídku MŠ, ve kterých pořádáme kroužky Sparťanské fotbalové školičky, včetně online přihlášky, najdete zde: www.skolickasparta.cz

Děti z našich kroužků sportují 1x týdně ve školce a několikrát do roka mají možnost zúčastnit se speciálních akcí Sparty. Mohou také plynule pokračovat do našich center SFŠ v partnerských klubech, ze kterých zakládáme nejmladší tým akademie Sparty, kategorii U7.

Pohybové kroužky vedeme zábavnou formou. Trenéři rozvíjí základní pohybové dovednosti prostřednictvím gymnastické i atletické pohybové průpravy. Následně se dítě učí prvním fotbalovým dovednostem. Ti nejnadanější se pak mohou vyprofilovat do nejmladších výběrů AC Sparta Praha skrze uzavřené náborové akce, které pořádáme speciálně pro děti z našich školek několikrát do roka.

O děti se starají kvalifikování trenéři, jejichž filozofie je vypěstovat u dětí lásku a pozitivní vztah k pohybové činnosti. Tréninky probíhají v tělocvičnách mateřských škol nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Pakliže dítě navštěvuje školku, ve které kroužek probíhá o veškerý servis, včetně doprovodu tam i zpět se starají naši trenéři. Není tedy nutností rodičů se v odpoledních časech uvolňovat z práce a doprovázet děti na kroužek. Děti, kteří nenavštěvují příslušnou školku mohou i tak navštěvovat náš kroužek, avšak již s doprovodem rodičů.

Aktuální seznam MŠ, ve kterých najdete Sparťanskou fotbalovou školičku, včetně online přihlášky hledejte zde: www.skolickasparta.cz. Pro případné další informace pište na: info@skolickasparta.cz

CENTRA SPARŤANSKÉ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY - fotbalové tréninky pro školní i předškolní děti

Předškolním dětem z našich kroužků, kterým nestačí sportovat jednou týdně ve školkách nebo dětem, které již chodí do prvních tříd základních škol nabízíme návaznost dalších tréninků v centrech Sparťanské fotbalové školičky. Každé z center se nachází v areálech našich partnerských klubů. Podle místa Vašeho bydliště si můžete vybrat nejbližší lokalitu a pohodlně tak docházet na naše tréninky dál.

Fotbalové tréninky v centrech Sparťanské fotbalové školičky vedou trenéři našich partnerských klubů společně s trenérem z akademie Sparty. Tyto tréninky se již více přibližují specifičtější fotbalové sportovní přípravě, avšak stále jsou plné rozvoje všestranné pohybové průpravy, tak jak je stanoveno koncepcí AC Sparta Praha.

Z center SFŠ v partnerských klubech zakládáme na konci sezony nejmladší tým akademie Sparty, kategorii U7.

Pro více informací o Vašem prvním tréninku v jednom z našich center kontaktujte přímo pověřenou osobu:

Mgr. Jan Lanhaus
lanhaus@sparta.cz
603 314 383

CENTRA SPARŤANSKÉ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY NAJDETE V SEZONĚ 2021/2022 v lokalitách:

SFŠ SK Motorlet Praha
Adresa: Butovická 35, Praha 5

SFŠ FK Admira Praha
Adresa: Na Pecích 1044, Praha 8

SFŠ SK Olympia Dolní Břežany
Adresa: Ke Zvoli 311, Dolní Břežany

SFŠ SK Modřany
Adresa: Komořanská 47, Praha 12

SFŠ FC Zličín
Adresa: U Zličínského hřiště 499/3, Zličín

SFŠ FK Loko Vltavín
Adresa: U Průhonu 1, Praha 7

Ohlasy rodičů

maminka Denise M.:

„Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem trenérům za jejich ukázkovou profesionální práci a péči o děti. Zejména děkuji za to, jak se postupně zvyšovala láska k fotbalu u našeho syna a za to, jak jsou děti vedeny k samostatnosti, slušnosti a fair play, což v dnešní době považuji za velice důležité a rozhodně se s tím člověk dnes běžně nesetkává. Syn se na každý trénink vždy nedočkavě těšil, skoro jako na své narozeniny. Největší nadšení však přišlo s prvním utkáním, to byl jeho splněný sen, kterého se nemohl dočkat.“

maminka Libora M.:

„Poděkování patří celé Spartě, projekt Fotbalové školičky je super záležitost. Pro děti jde o první krok v jejich fotbalovém životě a zažijí zde to, co nikde jinde v zemi. Úsměv a radost dětí jsou hodně důležité a trenéři si tím získávají srdce malých sparťánků. Všem trenérům za mého syna děkuji za to, že se o Libora starali a trénovali ho.“